Mette Kit Jensen "Outside Oneself" (2021)
# 1. Kristine Samson

Samson's own experience (written in Danish): "Oplevelsen af Ude af sig selv kan bedst beskrives som en dobbeltbevægelse. En dobbeltbevægelse i både at betragte og blive betragtet i byen. Det er ikke en usædvanlig oplevelse i byen at betragte og blive betragtet, men hverdagserfaringen blev forandret og forrykket af at være udklædt som en anden. I min egen krop oplevede jeg således både en genkendelighed, min kropslige sædvanlige bevægelser, men også en forskydning: måden jeg gik - langsommere og mere forsigtigt, med de tøvende og mere sansende skridt en fremmed besøgende måtte have. Mine bevægelse ændredes også i måden, hvorpå jeg ikke helt følte mig hjemme i skoene. Og især overraskelsen, når jeg spejlede mig selv i butiksruderne og så en fremmed dame, der var så anderledes fra mig selv og så alligevel samme alder, søgende blik og tydeligvis en betragter, som mig selv, af byens liv, materialitet og rytmer. Jeg oplevede også en forskydning i måden at blive betragtet. Folk på cykelstien, på gaden og i butikkerne lod dels deres blikke vandre registrerende over mig, dels stoppede nogle refleksivt op i en brøkdel af et sekund, hvor de måske gjorde sig refleksioner om, hvem jeg var, hvor jeg kom fra. En far med sin søn vendte sig ligefrem om for at kigge, da han passerede mig på fortovet. Grønthandleren behandlede mig med en (for mig) usædvanlig høflighed og service. En bekendt jeg mødte ved Søerne, panorerede spørgende hen over mit ansigt, men genkendte mig ikke bag solbrillernes mørke glas. Egentlig oplevede jeg gåturen som en forstærkning og intensivering af hverdagserfaringen af byen: hvordan bylivet og byens rum bliver til som konstante udvekslinger mellem kroppe og de relationer, der momentant og flygtigt opstår mellem dem. Ude af sig selv kom derfor for mig også til at handle om at være en sansende krop blandt andre. På den ene side blev jeg opmærksom på, hvordan jeg selv som krop bidrog til bybilledet, dets udtryk, bevægelser og æstetik, dels blev jeg opmærksom på andre personers reakationer, gestus, bevægelser, blikke. Så selv om jeg var Ude af mig selv, var jeg på mange måder også dybt inde i de tilblivelsesprocesser, som byen består af. Tak for en god oplevelse."


All photos: Kristine Samson

Return to protocol